Regulamin zgłaszania:1. Formularz zgłoszenia wypełnia organizator wydarzenia / promocji / konkursu lub właściciel punktu usługowego/handlowego.

2. Zgłoszenie trafia do administratora strony i po zweryfikowaniu jest publikowane na stronie.

3. W przypadku wątpliwości administrator skontaktuje się ze zgłaszającym.

4. Opublikowanie zgłoszenia w opcji podstawowej jest bezpłatne. Opcje rozszerzone opisane są w OFERCIE.

5. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Redakcja - Co w Wilanowie.